Ongezonde relaties

Vaak is het voor de buitenwereld de meest aardige persoon en leuke gezin en heeft de buitenwereld totaal geen idee wat er zich achter de voordeur afspeelt.

Daardoor kun je het gevoel hebben niet alleen te moeten vechten om los te komen van de narcist , die je nooit zonder slag of stoot zal laten gaan, maar kun je daarbij ook het gevoel hebben te moeten vechten tegen het onbegrip van de omgeving die , in het slechtste geval, jou nog de schuld kan geven voor alles wat je hebt moeten doorstaan.

Een ongezonde relatie wordt ook wel een destructieve of toxische relatie genoemd.

Binnen dit soort relaties is er geen gelijkwaardigheid en domineert de een de ander.

Psychisch, lichamelijk en seksueel geweld komen in dit soort relaties regelmatig voor.

Niet alleen binnen het gezin bestaan er dit soort ongezonde relaties, ook bijvoorbeeld op het werk , op school of in de vriendenkring  kun je hiermee te maken krijgen

Het is belangrijk te herkennen en om te erkennen dat je te maken hebt met dit soort scheve verhoudingen zodat je het patroon kunt doorbreken en terug de krachtige jij kunt worden die je werkelijk bent.

Je bent niet alleen!

Narcistisch gedrag

Narcistisch gedrag komt in vele gradaties voor, van een grote egoïst tot aan een psychopaat.

Ook zijn er verschillende subvormen van narcisme die goed zijn om te weten. 

Zo heb je de openlijke narcist, die herken je al  van verre , hij paradeert rond en schept openlijk op over hoe geweldig hij is.

En er zijn verborgen narcisten. Zij lijken bescheiden , gevoelig en zielig zelfs . zij spelen de slachtofferrol als geen ander . Zij zijn erg gevoelig voor kritiek en wat ze voor je doen is nooit onbaatzuchtig.

Wat de verborgen en openlijke narcist gemeen hebben is dat ze beide een gebrek aan empathie hebben en anderen gebruiken om hun gebrek aan zelfvertrouwen te compenseren.

Gaslighting

Een van de manieren waarop een narcist je manipuleert is gaslighting.

Het doel is om je alle waarheid te ontnemen. Je te doen geloven dat wat jij denkt en doet gelogen en onbelangrijk is.  De narcist wil macht en controle over jou en gebruikt het ook om zijn verantwoordelijkheden op jou af te schuiven.

Gaslighting is a way to get you out of choice

Codependentie

Codependentie ontstaat wanneer iemand zijn eigen grenzen  overschrijd en behoeftes aan de kant zet om iemand anders zijn behoeftes te vervullen en aan een ander zijn belangen te voldoen.

Een codependent laat zijn gedrag, gevoelens en eigenwaarde afhangen aan de ander of anderen.

Er is dus sprake van een afhankelijkheid. In het geval van afhankelijkheid binnen een ongezonde relatie kan dit voor de codependent enorme schadelijke gevolgen hebben.

Enabler

Een enabler of wel flying monkey is  degene die de narcist helpt en ondersteund in zijn  destructieve gedrag naar anderen toe.

Het is meestal de partner, een  familielid, vriend of collega van de narcist.

De enabler is vaak onbewust in wat hij/zij doet omdat de enabler wordt gebruikt en gehersenspoeld om onder controle van de narcist te handelen.

Ze hebben vaak zelf een verleden met gewelddadige dynamiek in het gezin en zien daarom wat er gebeurd als normaal.

Enablers kunnen zichzelf voor de gek houden door te denken dat zij de enige zijn die hun moeilijke maar speciale partner kunnen begrijpen.

De gevolgen en NSS

Het doel van de narcist is om je afhankelijk te maken en  je steeds verder te verwijderen van jezelf.


Als je volkomen afhankelijk bent en niet meer weet wie of wat je bent en waar je voor leeft heeft de narcist je waar hij hebben wil, je bent de Enabler.

Door jou voelt hij zich zijn grootste zelf, jij plaats hem op het voetstuk waarvan hij denkt dat hij hoort.

In de moderne psychologie is er steeds meer oog voor de slachtoffers van narcistisch misbruik.


Het narcistisch slachtoffer syndroom.

Echter nog steeds is de kans groot dat klachten gerelateerd aan het misbruik niet als zodanig worden herkent.

Een ervaren coach / therapeut zal als geen ander de link leggen tussen de symptomen en het misbruik.


Symptomen kunnen zijn;

identiteitsstoornis (wie ben ik?), angsten, groot verantwoordelijkheidsgevoel, schuld en schaamte, onzekerheid en malende gedachten

Maar ook somatische klachten als vermoeidheid, slapeloosheid, nervositeit en innerlijke onrust.

Niet zelden leidt het slachtoffer steeds meer een leven in sociaal isolement waardoor het nog lastiger is los te komen van de narcist.